سایپادیزل

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد. این ارزیابی، بر اساس چهارمین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد امتیاز شاخص وضعیت خدمات فروش صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹ به‌طور کلی معادل 67.6 درصد بوده است که از این میانگین، 68.9 امتیاز به متوسط صنعت سبک و 63.8 امتیاز به متوسط صنعت سنگین تعلق دارد. طبق این گزارش طی سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱ شرکت در حوزه خدمات پس از فروش تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند و هیچ یک موفق به کسب رتبه یک نشدند. اما برای نخستین بار یک شرکت توانست در حوزه شاخص امتیاز کل و نتیجه عملکرد، شرایط کسب رتبه یک را برآورد کند. در این بین، ۲۲ شرکت نیز متعلق به بخش تولیدکنندگان گروه سنگین بودند. همچنین در این گزارش تعداد ۴۲۲ نمایندگی خودروهای سنگین مورد ارزیابی قرار گرفتند که با کسب متوسط 86.3 امتیاز توسط نمایندگی های گروه سبک و 76.4 امتیاز متوسط توسط گروه سنگین، می‌توان گفت به طور میانگین 85.2 درصد امتیاز وضعیت انطباق خدمات پس از فروش در سطح شبکه نمایندگی‌های مجاز برآورد شد.


سنگین‌سازان بهمن؛ صدرنشین رتبه خدمات پس از فروش

براساس گزارش منتشرشده، رتبه خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو نشان می‌دهد در میان شرکت‌هایی با بیش از 12 نمایندگی به ترتیب بهمن‌دیزل، سیباموتور، زامیاد (نیمه‌سنگین)، ایران خودرودیزل و آریادیزل موتور با دو ستاره در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنین شرکت عقاب‌افشان، سایپادیزل (خدمات فنی رنا)، زامیاد سنگین، ارس‌خودرو دیزل و آذهایتکس نیز با یک ستاره رتبه سوم را به دست آوردند. این در حالی است که تیتان‌دیزل با توجه به این‌که از نیمه دوم سال 99 فعالیت خود را آغاز کرده و اطلاعات شاخص‌های مرتبط این شرکت در نیمسال نخست در دسترس نبوده، مشمول رتبه‌بندی نشده است.


حضور 7 شرکت با بیش از 70 امتیاز


این گزارش در بخشی دیگر به مقایسه وضعیت نمایندگی‌های مجاز خودروهای سنگین پرداخته است که براساس آن در میان شرکت‌های دارای بیش از 12 نمایندگی، به ترتیب شرکت زامیاد (بخش نیمه‌سنگین)، بهمن‌دیزل، سیباموتور، گواه، آریادیزل، عقاب افشان و بخش سنگین زامیاد امتیاز بالایی 70 را به دست آورده و به ترتیب ارقام 89، 75، 73، 73، 73، 71 و 70 را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در میان 9 شرکت دارای کمتر از 12نمایندگی نیز مایان‌دیزل، سروش‌دیزل مبنا و آریان‌دیزل پایا به ترتیب با 70، 64 و 57 امتیاز در رتبه اول تا سوم این بخش قرار گرفتند. کاریزان‌خودرو، رخش‌خودرودیزل، تیراژ دیزل، پیشروشتاب، پادرادیزل، داتیس فرادیزل و یاوران خودرو نیز به ترتیب امتیاز 41، 38، 34، 30، 28، 26 و 20 را به دست آوردند. متوسط صنعت خودروهای سنگین نیز در سال 98 و 99 یکسان بوده و امتیاز 77 را به دست آورده است.
مایان‌دیزل؛ تنها دو ستاره خدمات در شرکت‌هایی کمتر از 12 نمایندگی
رتبه خدمات پس از فروش شرکت‌های سنگین با کمتر از 12 نمایندگی نیز نشان می‌دهد که تنها مایان‌دیزل با دو ستاره در رتبه دو قرار گرفته است. سروش‌دیزل مبنا، آرین‌دیزل پایا، تیراژ دیزل، کاریزان خودرو، یاوران‌خودرو شرق، پیشروشتاب و رخش‌خودرو دیزل نیز بدون کسب ستاره در رتبه سوم قرار گرفتند. البته هیچ یک از شرکت‌ها موفق به کسب رتبه نخست و سوم این گروه نشده است. همچنین پادرادیزل، داتیس فرادیزل و مجتمع صنعتی پیلسان نیز در این بخش بدون رتبه باقی مانده‌اند که دلیل اصلی آن نبود اطلاعات در خصوص شاخص‌های مرتبط عنوان شده است.

کاهش 10 امتیاز سنگین‌سازان در خدمات پس از فروش


براساس این گزارش امتیاز سیستم خدمات پس از فروش خودروهای سنگین در سال 99 به 51.1 رسید که این رقم در سال پیش از آن 61.4 بوده است. وضعیت تعمیرگاه‌های مجاز این خودروها نیز امتیاز 76.8 را کسب کرد که معادل امتیاز کسب‌شده در سال 98 بوده است. همچنین رضایت‌مندی مشتریان در این سگمنت خودرویی امتیاز 73.1 را به دست آورد که در مقایسه با رقم 72.1 سال پیش از آن تفاوت چندانی را ثبت نکرده است. در دو سرفصل دیگر یعنی کارایی نمایندگی‌ها (تعمیر خودرو در زمان متعارف) و رضایت نمایندگی‌های مجاز از شرکت عرضه‌کننده خودرو (DSI) امتیاز این خودروسازان در سال گذشته به ترتیب در این دو بخش به 72.9 و 70.5 رسید که این ارقام در سال 98 به ترتیب 71.9 و 67.4 بوده است. بنابراین تنها امتیاز این خودروسازان در بخش وضعیت سیستم خدمات پس از فروش نسبت به سال 98 کاهش تقریبا 10 امتیازی داشته است.


مایان دیزل؛ برترین شرکت در بخش نظام مدیریتی

این گزارش همچنین نشان می‌دهد؛ 9 شرکتی که در این بخش با کمتر از 12 نمایندگی کار خود را ادامه می‌دهند، امتیاز چندانی را در این بخش به دست نیاورده‌اند. شرکت مایان‌دیزل در این بخش با کسب 76 امتیاز، در رتبه نخست قرار گرفته است. این در حالی است که سایر شرکت‌های این گروه امتیازهایی کمتر از 30 را به دست آورده‌اند. براساس این گزارش شرکت سروش‌دیزل مبنا، رخش‌خودرو دیزل، آرین‌دیزل، کاریزان‌خودرو و تیراژدیزل امتیاز بالای 20 را به دست آورده‌اند که ارقام آن به ترتیب معادل 30، 29، 23، 22 و 20 می‌شود. همچنین سه شرکت دیگر در این گروه شامل پادرا دیزل، داتیس فرادیزل و یاوران‌خودرو شرق هر یک 15 امتیاز را در بخش نظام مدیریتی کسب کرده‌اند. به‌طور کلی این مقایسه نشان داده است که متوسط صنعت سنگین در وضعیت نظام مدیریتی سال 98 به 61 می‌رسیده، درحالی‌که این رقم در سال 99 با کاهش همراه بوده و به 51 رسیده است.

کمترین امتیاز وضعیت نظام مدیریت در اختیار آذهایتکس

در این گزارش، مقایسه وضعیت نظام مدیریتی (رویه‌های اجرایی تعریف‌شده در سیستم مدیریتی) شرکت‌های بخش تجاری نشان از آن دارد که در میان 10 شرکت برخوردار از بیش از 12 نمایندگی، سیباموتور موفق شده است بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دهد و با کسب 84 امتیار در رتبه نخست این گروه بنشیند. در ادامه نیز دو شرکت بهمن‌دیزل و بخش نیمه‌سنگین زامیاد موفق شدند با امتیاز 82 و 83 در رتبه دوم و سوم قرار بگیرند. امتیاز شرکت گواه هم در این مقایسه به رقم 70 رسیده است، اما سایر شرکت‌های این گروه امتیاز کمتر از 70 به دست آورده‌اند؛ شرکت‌های ارس‌خودرو دیزل، آریادیزل، عقاب‌افشان، بخش سنگین زامیاد نیز به ترتیب امتیاز 67، 66، 66، 65 و 62 را کسب کرده‌اند. کمترین امتیاز در میان شرکت‌های برخوردار از بیش از 12 نمایندگی مربوط به آذهایتکس با 44 امتیاز بوده است.

7 شرکت با بیش از 70 امتیاز در زمینه نمایندگی‌های مجاز

این گزارش در بخشی دیگر به مقایسه وضعیت نمایندگی‌های مجاز خودروهای سنگین پرداخته که براساس آن در میان شرکت‌های دارای بیش از 12 نمایندگی، به ترتیب شرکت زامیاد (بخش نیمه‌سنگین)، بهمن‌دیزل، سیباموتور، گواه، آریادیزل، عقاب‌افشان و بخش سنگین زامیاد امتیاز بالای 70 را به دست آورده و به ترتیب ارقام 89، 75، 73، 73، 73، 71 و 70 را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در میان 9 شرکت دارای کمتر از 12 نمایندگی نیز مایان‌دیزل، سروش‌دیزل مبنا و آریان‌دیزل پایا به ترتیب با 70، 64 و 57 امتیاز در رتبه اول تا سوم این بخش قرار گرفتند. کاریزان‌خودرو، رخش‌ خودرو دیزل، تیراژ دیزل، پیشروشتاب، پادرادیزل، داتیس فرادیزل و یاوران‌خودرو نیز به ترتیب امتیاز 41، 38، 34، 30، 28، 26 و 20 را به دست آوردند. متوسط صنعت خودروهای سنگین نیز در سال 98 و 99 یکسان بوده و امتیاز 77 را به دست آورده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

آخرین اخبار

بین الملل